“LYUBİTSI” — DETALLARDA GÖZƏLLİK

Bu problemlərin əhəmiyyəti o qədər açıqdır ki, təşkilat fəaliyyətinin yeni modeli yeni təkliflərin hazırlaması üzrə əhəmiyyətli məsələləri yerinə yetirməyə icazə verir. Təşkilatın məqsədi, xüsusən bizim fəaliyyətimizin daimi informasiya- təbliğatçılıq təminatı, bizdən qoyulmuş məsələlər üzrə iştirakçılar tərəfindən tutulan mövqelərin analizini tələb edirlər. Ən yüksək qaydanın ideoloji fikirləri, həmçinin nəzərdə tutulmuş planlanmış məsələlərin reallaşdırması inkişaf modelinin tətbiq edilməsi və müasirləşdirməsi prosesinə səbəb olur. Təşkilatın eyni şəkildə yaranmış strukturu əhəmiyyətli maliyyə və inzibati şərtlərin təyinlərini və dəqiqləşdirilmələrini tələb edir.

İSTEHSALIN MÜDDƏTİ 2 ay
SAHƏ Ümumi — 340 м2 Faydalı — 240 м2
MATERİALIN TİPİ Sibir sidri
HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI Diamond notch
Post & Beam
TİKİNTİNİN DƏYƏRİ 4,5 milyon rubl.
TİRLƏRİN DİAMETRİ doğrama ⌀ ucda 38-42 sm
post&beam 44-46 sm

Bizimlə əlaqə