“POST&BEAM” EVİ – ƏSASLI VƏ MONUMENTAL

Tir karkasının (post&beam) texnologiyası bir sıra şərtsiz üstünlüklərə malikdir, onlardan biri sıxlaşmanın olmamasıdır. İlk baxışda sadə görünən 48-50sm diametrlərdə tirdən karkas istehsalı özündə çox çətinliyi gizlədir və dülgər mütəxəssislərinin çox yüksək ixtisaslaşdırmasını tələb edir. Bu evin arxitekturasının xüsusiyyəti tam bir şəkil yaradan və evə monumentallıq verən səkkiz metrlik sütunlardır.

İSTEHSALIN MÜDDƏTİ 2 ay
SAHƏ Ümumi — 395 м2 Faydalı — 312 м2
MATERİALIN TİPİ Sibir sidri
HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI Post&Beam
TİKİNTİNİN DƏYƏRİ 4,2 milyon rubl.
TİRLƏRİN DİAMETRİ ⌀ ucda 50-54 sm

Bizimlə əlaqə