EKO-HAMAM “RIBA” — TƏBİƏTLƏ BİRLƏŞMƏDİR

Sifarişçi tərəfindən Nijniy Novqorod yaxınlığında 150 hektar adanın mənimsənməsi üzrə layihə fikirləşilmişdi və reallaşdırma mərhələsindədir. Layihə “Rıba” Eko-adasını adını aldı və muxtar ekoloji həyat və istirahət üçün quruluşların və infrastrukturun tam kompleksini təşkil edir. Bizim üçün bu layihə ən yaradıcı oldu, çünki memarlarlar birlikdə bir çox maraqlı ideyaları reallaşdırmağı bacardı.

İSTEHSALIN MÜDDƏTİ 4 ay
SAHƏ Ümumi — 270 м2 Faydalı — 92 м2
MATERİALIN TİPİ Sibir sidri
Birinci son hədd- Sibir qara şamı
HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI Diamond notch
Post & Beam
TİKİNTİNİN DƏYƏRİ 10 milyon rubl.
TİRLƏRİN DİAMETRİ doğrama ⌀ ucda 50-54 sm
post & beam 80 sm-ə qədər

Bizimlə əlaqə